Přejít na:

PARSLEY, Mùi Tàu

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod 2. 1. 2024
Místo kontroly:
Brno (Nálepkova 24/25, 637 00 Brno)
IČ: 28271700
Nevyhovující parametr:
chlorothalonil
fenpropathrin
profenofos
propargite
pyridaben

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorothalonil stočtyřicetpětkrát, fenpropathrin stodvacetkrát, profenofos osmnáctkrát, propargite stodesetkrát a pyridaben pětkrát.

Obal: Polystyrenová krabice + PP perforovaný sáček
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: VIET HUNG KHUONG, Nálepkova 24/25, Brno 637 00, IČ 28271700
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 29. 10. 2023
Referenční číslo: 23-000886-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.