Go to:

Vysočina

Unsafe food Retail Retail Archive record 11/16/2023
Place of inspection:
Starý Mateřov (Starý Mateřov 38, 530 02 Starý Mateřov)
IN: 27559033
Food group: Meat and meat products / Durable meat products
Vysočina
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu výrobku se vyskytovala plíseň viditelná pouhým okem. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení. Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku.

Potravina měla neznámé datum spotřeby.

[machine translate]
The amount of product in the package: 1,054 kg
Date of taking the sample: 9/26/2023
Reference number: 23-000838-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.