Go to:

Čajový métský salám

Unsafe food Czech Republic Production Production Archive record 10/19/2023
Place of inspection:
Frýdlant v Čechách (Bělíkova 1446, 46401 Frýdlant v Čechách)
IN: 25438841
Food group: Meat and meat products / Non-heat-treated non-durable products
Čajový métský salám
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
Listeria monocytogenes

Ve výrobku byla zjištěna patogenní bakterie Listeria monocytogenes. Tato bakterie může způsobit onemocnění zvané listerióza.

[machine translate]
Usability date: 2.9.2023
Packaging: Plastová fólie neprůhledná
Producer: FOLDA, s.r.o.
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 7/19/2023
Reference number: 23-000031-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.