Go to:

Používaný fritovací olej

Unsafe food Fast food Fast food 9/25/2023
Place of inspection:
Plzeň (Karla Steinera 930/13, 318 00 Plzeň)
IN: 06669514
Food group: Dishes / Frying oil and frying fat
Používaný fritovací olej
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
vzhled,konzistence
vůně,chuť

Vzorek oleje byl odebrán z fritézy. Olej vykazoval známky tepelného rozkladu - chuť a vůně byly typické pro přepálený olej, výrazně hořké a palčivé, v oleji se vyskytovalo velké množství zuhelnatělých zbytků smažených potravin a byl patrný modrošedý kouř.

[machine translate]
Packaging: olej ve fritéza
The amount of product in the package: 2000 ml
Date of taking the sample: 5/24/2023
Reference number: 23-000654-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.