Go to:

EN: Lychee, DE: Litschi

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 9/18/2023
Place of inspection:
Praha (Zlatokorunská 1022/12, 142 00 Praha)
IN: 05394899
Food group: Fresh fruit / Tropical fruit
EN: Lychee, DE: Litschi
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
azoxystrobin
difenoconazol
cyhalothrin

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - azoxystrobin téměř osminásobně, difenoconazol dvojnásobně, cyhalothrin sedmnáctinásobně.

[machine translate]
Batch: Lot No: 27WE
Packaging: Polystyrenová krabice + PP perforovaný sáček + kartonová podložka
The amount of product in the package: 1 kg
Importer: PTTAN s.r.o., Zlatokorunská 1022/12, Praha 142 00
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 7/11/2023
Reference number: 23-000533-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.