Go to:

Sweet Basil; (Basilikum); (HÚNG CHÓ)

Unsafe food Thailand Wholesale Wholesale Archive record 8/30/2023
Place of inspection:
Praha (Zlatokorunská 1022/12, 142 00 Praha)
IN: 05394899
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Tuber vegetables
Sweet Basil; (Basilikum); (HÚNG CHÓ)
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
propiconazol
quizalofop

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - propiconazol čtyřnásobně a quizalofop téměř trojnásobně.

[machine translate]
Batch: 24WED
Packaging: Polystyrenová krabice + PP perforovaný sáček
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: PTTAN s.r.o., Zlatokorunská 1022/12, Praha 142 00
Country of origin: Thailand
Date of taking the sample: 6/20/2023
Reference number: 23-000520-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.