Go to:

Varna mini wafers with tahini creme, Plněné oplatky – Mini oplatky s tahini krémem (79%)

Adulterated food Bulgaria Retail Retail Archive record 7/27/2023
Place of inspection:
Liberec (Budyšínská 1400, 460 01 Liberec)
IN: 44012373
Food group: Bakery products / Biscuits
Varna mini wafers with tahini creme, Plněné oplatky – Mini oplatky s tahini krémem (79%)
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
arašídy

Výrobek obsahoval arašídy v množství podstatně větším, než které se při dodržení správné výrobní praxe do výrobku může dostat neúmyslně tzv. nezáměrnou křížovou kontaminací.

Spotřebiteli tak byla poskytnuta zavádějící informace: "Výrobek může obsahovat arašídy"

[machine translate]
Batch: L 51010711
Best date: 07.11.2023
Packaging: papírová krabice s potiskem
The amount of product in the package: 260 g
Country of origin: Bulgaria
Date of taking the sample: 4/25/2023
Reference number: 23-000465-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.