Go to:

Udon nudle s křupavou kachnou

Unsafe food Restaurant Restaurant 7/26/2023
Place of inspection:
Plzeň (Solní 242/9, 301 00 Plzeň)
IN: 27618021
Food group: Dishes / Hot dishes
Udon nudle s křupavou kachnou
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
lepek

Pokrm obsahoval ve značném množství alergen - lepek, o jehož přítomnosti nebyl spotřebitel informován.

Pokrm může způsobit vážné zdravotní komplikace lidem alergickým na lepek nebo lidem s nesnášenlivostí lepku.

[machine translate]
The amount of product in the package: 200 g
Producer: Tran Thi Lan, Solní 9, Plzeň
Date of taking the sample: 6/6/2023
Reference number: 23-000443-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.