Go to:

Ớt đỏ nhỏ đóng túi; Chilli (red)

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 6/21/2023
Place of inspection:
Praha (Ve Smečkách 604/5, 110 00 Praha)
IN: 08854815
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Fruiting vegetables
Ớt đỏ nhỏ đóng túi; Chilli (red)
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
chlorfenapyr
chlorpyrifos
diafenthiuron
dimethoat
hexaconazole
isoprothiolan
propiconazol (suma izomerů)
tricyclazole

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorfenapyr třináctinásobně, chlorpyrifos trojnásobně, diafenthiuron šestinásobně, dimethoat trojnásobně, hexaconazole sedminásobně, 
isoprothiolan pětinásobně, propiconazol dvanáctinásobně a tricyclazole čtyřnásobně.

[machine translate]
Packaging: Polystyrenová krabice + Perforovaný PP sáček
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: MN FOOD s.r.o., Ve Smečkách 604/5, Praha 110 00
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 3/31/2023
Reference number: 23-000368-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.