Go to:

Malý kebab

Unsafe food Fast food Fast food 6/29/2023
Place of inspection:
Plzeň (Masarykova 1201/75, 312 00 Plzeň)
IN: 05467942
Food group: Dishes / Hot dishes
Malý kebab
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
sójová bílkovina
hořčice (jako alergen)

V pokrmu byla prokázána přítomnost alergenů - sójové bílkoviny a hořčice, o jejichž přítomnosti nebyl spotřebitel informován.

Pokrm může způsobit zdravotní komplikace lidem alergickým na sóju nebo hořčici.

[machine translate]
Batch: DV:13.3. 2023
The amount of product in the package: 300 g
Date of taking the sample: 3/13/2023
Reference number: 23-000321-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.