Go to:

Bánovecké syrové špagety neúdené BÁC

Unsafe food Slovakia Retail Retail Archive record 6/13/2023
Place of inspection:
Hořice (Aloise Jilemnického 2068, 508 01 Hořice)
IN: 00685976
Food group: Milk and milk products / Cheese
Bánovecké syrové špagety neúdené BÁC
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Pod neporušeným obalem se u některých balení na povrchu potraviny vyskytovaly kolonie plísní šedozelené barvy. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Potravina neměla prošlé datum použitelnosti.

[machine translate]
Batch: L23091-11
Usability date: 06.05.2023
Packaging: plastový obal
The amount of product in the package: 80 g
Producer: Milsy a.s., Partizánská 224/B 95701 Bánovce n/B.
Country of origin: Slovakia
Date of taking the sample: 5/2/2023
Reference number: 23-000299-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.