Go to:

COOP premium Chocolate Cookies - sušenky s kousky čokolády

Adulterated food Netherlands Retail Retail Archive record 6/7/2023
Place of inspection:
Polná (Palackého 1210, 588 13 Polná)
IN: 00032115
Food group: Bakery products / Biscuits
COOP premium Chocolate Cookies - sušenky s kousky čokolády
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
mléčná bílkovina

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost alergenu - mléčné bílkoviny v množství, které již není možné považovat za stopové.

Spotřebiteli tak byla poskytnuta zavádějící informace: "Výrobek může obsahovat stopy ... mléka"

[machine translate]
Batch: L2301202-031
Best date: 12-01-2024
Packaging: PP
The amount of product in the package: 150 g
Producer: Merba B.V. P.O. Box 119 4900AC Oosterhout
Distributor: WISSA, spol. s r.o., U Rakovky 1207, 148 00 Praha 4
Country of origin: Netherlands
Date of taking the sample: 3/14/2023
Reference number: 23-000254-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.