Go to:

Výrobní salám

Unsafe food Poland Retail Retail Archive record 4/10/2017
Place of inspection:
Borohrádek (Náměstí 55, 51724 Borohrádek)
IN: 62007670
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Výrobní salám
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
vůně

Výrobek zapáchal po kažení a měl oslizlý a lepkavý povrch. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl neznámé datum použitelnosti.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.

[machine translate]
Usability date: nezjištěno
Packaging: volně
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 3/10/2017
Reference number: 17-000151-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.