Go to:

Párky

Unsafe food Czech Republic Retail Retail Archive record 3/22/2017
Place of inspection:
Hradec Králové (Pospíšilova 379/16, 50003 Hradec Králové)
IN: 12998281
Unsatisfactory parameter:
vzhled povrchu
vůně

Potravina měla lepkavý povrch a kyselý zápach. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Kontrolovaná osoba nebyla schopna doložit datum použitelnosti párků.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.

 

[machine translate]
Usability date: nedoloženo
Packaging: nebaleno
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 2/15/2017
Reference number: 17-000131-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.