Go to:

Tenké párky

Unsafe food Czech Republic Production Production Archive record 1/26/2017
Place of inspection:
Česká Lípa (Dubická 938/48, 47001 Česká Lípa)
Unsatisfactory parameter:
polycyklické aromatické uhlovodíky
(benzo[a]pyren a suma benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu)

Výrobek obsahoval nadlimitní množství benzo[a]pyrenu a sumy čtyř polycyklických aromatických uhlovodíků (benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu).

Polycyklické aromatické uhlovodíky je skupina kontaminujících látek s různě silnými mutagenními a karcinogenními vlastnostmi.

[machine translate]
Batch: DV: 6.12.2016
Usability date: 12.12.2016
Packaging: nebaleno
Producer: Pavel Stoklasa (CZ 51930828)
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 12/7/2016
Reference number: 17-000008-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.