Přejít na:

Tenké párky

Nebezpečné potraviny Česko Výroba Výroba Archivní záznam 26. 1. 2017
Místo kontroly:
Česká Lípa (Dubická 938/48, 47001 Česká Lípa)
Nevyhovující parametr:
polycyklické aromatické uhlovodíky
(benzo[a]pyren a suma benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu)

Výrobek obsahoval nadlimitní množství benzo[a]pyrenu a sumy čtyř polycyklických aromatických uhlovodíků (benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu).

Polycyklické aromatické uhlovodíky je skupina kontaminujících látek s různě silnými mutagenními a karcinogenními vlastnostmi.

Šarže: DV: 6.12.2016
Datum použitelnosti: 12.12.2016
Obal: nebaleno
Výrobce: Pavel Stoklasa (CZ 51930828)
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 7. 12. 2016
Referenční číslo: 17-000008-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.