Go to:

Jablka červená volná, odrůda Idared

Unsafe food Poland Retail Retail Archive record 2/10/2017
Place of inspection:
Plzeň (Gerská 1241/22, 32300 Plzeň)
IN: 44012373
Food group: Fresh fruit / Pome fruit
Jablka červená volná, odrůda Idared
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
dimethoate (suma dimethoatu a omethoatu vyjádřená jako dimethoate)

V jablkách byl překročen maximální limit pro obsah reziduí pesticidu dimethoatu.

[machine translate]
Batch: L:45/01
Packaging: PE přepravka
The amount of product in the package: 12 kg
Producer: Frutex Petr Mičoch, Bobrecka 25, 43-400 Cieszyn
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 11/9/2016
Reference number: 17-000021-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.