Go to:

OREGANO (Kania)

Unsafe food XXX (unknown) Retail Retail Archive record 5/10/2023
Place of inspection:
Valašské Klobouky (Československé armády 1107, 766 01 Valašské Klobouky)
IN: 26178541
Food group: Spices / Other spices
OREGANO (Kania)
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
suma pyrolizidinových alkaloidů

V oreganu byl překročen maximální povolený limit pro obsah pyrolizidinových alkaloidů. 

Pyrolizidinové alkaloidy jsou toxiny produkované rostlinami, které mají hepatotoxické účinky (nepříznivě ovlivňují játra).

[machine translate]
Best date: 03.07.2025
Packaging: C/PAP
The amount of product in the package: 10 g
Distributor: Prodávající: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, CZ-158-00 Praha 5
Country of origin: XXX (unknown)
Date of taking the sample: 2/15/2023
Reference number: 23-000225-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.