Go to:

Mozzarella strouhaná

Unsafe food Netherlands Retail Retail Archive record 4/21/2023
Place of inspection:
Hradec Králové (E. Beneše 1797, 500 12 Hradec Králové)
IN: 44012373
Food group: Milk and milk products / Cheese
Mozzarella strouhaná
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

U části balení se pod obalem vyskytovala plíseň okem viditelná. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování této potraviny. Potravina neměla prošlé datum minimální trvanlivosti.

[machine translate]
Batch: 0245
Best date: 14/03/2023
Packaging: plastový obal
The amount of product in the package: 150 g
Country of origin: Netherlands
Date of taking the sample: 3/6/2023
Reference number: 23-000152-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.