Přejít na:

Sweet Basil; Basilikum

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod 13. 4. 2023
Místo kontroly:
Jesenice (Kaštanová 1198, 252 42 Jesenice)
IČ: 06523188
Skupina potravin: Čerstvá zelenina, čerstvé houby / Zelenina listová, naťová
Sweet Basil; Basilikum
Nevyhovující parametr:
chlorfenapyr
chlorothalonil
tolfenpyrad

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorfenapyr (čytřicetinásobně), chlorothalonil (čtyřnásobně) a tolfenpyrad (čtyřicetinásobně).

Šarže: SHP 0428A
Obal: Polystyrenová krabice + plastový perforovaný sáček
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: Veggie Fruit s.r.o., Kaštanová 1198, Jesenice 252 42
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 8. 2. 2023
Referenční číslo: 23-000128-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.