Přejít na:

Kuřecí prsa

Nejakostní potraviny Polsko Výroba Výroba Archivní záznam 29. 12. 2016
Místo kontroly:
Žumberk (Žumberk 46, 53836 Žumberk)
Skupina potravin: Maso a masné výrobky / Masný polotovar
Kuřecí prsa
Nevyhovující parametr:
poměr voda/bílkoviny (W/RP)

Ve výrobku byl zjištěn vyšší poměr obsahu vody k obsahu bílkovin, než připouští legislativní limit daný obchodní normou pro drůbeží maso.

Legislativa stanovuje maximální hodnotu podílu hmotnosti vody k hmotnosti bílkovin. Čím je tento poměr vyšší, tím více vody výrobek obsahuje a tím méně bílkovin je v něm obsaženo.

Šarže: 161123K111
Datum použitelnosti: 29.11.2016
Obal: baleno velkoobjemově v PE pytlích
Množství výrobku v balení: 15 kg
Výrobce: PRODROB Spolka Jawna, Wroclaw (PL 02204303 WE)
Dovozce: EVITA Sp. z o.o., Świdnica (PL 02195317 WE)
Země původu: Polsko
Datum odběru vzorku: 24. 11. 2016
Referenční číslo: 16-000038-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.