Go to:

Vysočina Bivoj

Poor quality food Czech Republic Retail Retail Archive record 12/19/2016
Place of inspection:
Smidary (Smidary, 50353 Smidary)
IN: 19014325
Food group: Meat and meat products / Durable meat products
Vysočina Bivoj
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
aktivita vody aw

Ve výrobku byla zjištěna vyšší hodnota aktivity vody, než připouští příslušný právní předpis. Výrobek se spotřebiteli může jevit jako "málo vysušený".

[machine translate]
Batch: DMT 21.11.2016, L:100455
Best date: 21.11.2016
Packaging: vakuově baleno ve folii
Producer: Bivoj a.s., Jateční 23A, 746 01 Opava
Distributor: Centrální sklad společnosti Hruška
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 11/1/2016
Reference number: 16-001082-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.