Go to:

Kuřecí prsa chlazená

Poor quality food Poland Production Production Archive record 11/22/2016
Place of inspection:
Frýdlant v Čechách (Frýdlant, 46401 Frýdlant v Čechách)
Food group: Meat and meat products / Meat preperation
Kuřecí prsa chlazená
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
poměr voda/bílkoviny (W/RP)

Ve výrobku byl zjištěn vyšší poměr obsahu vody k obsahu bílkovin, než připouští legislativní limit daný obchodní normou pro drůbeží maso.

Legislativa stanovuje maximální hodnotu podílu hmotnosti vody k hmotnosti bílkovin. Čím je tento poměr vyšší, tím více vody výrobek obsahuje a tím méně bílkovin je v něm obsaženo.

[machine translate]
Batch: 20160817K11
Usability date: 23.8.2016
Packaging: baleno velkoobjemově v PE pytlích
The amount of product in the package: 15 kg
Producer: PRODROB Spolka Jawna (PL 02204303 WE)
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 8/18/2016
Reference number: 16-000020-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.