Přejít na:

Kuřecí prsa chlazená

Nejakostní potraviny Polsko Výroba Výroba Archivní záznam 22. 11. 2016
Místo kontroly:
Frýdlant v Čechách (Frýdlant, 46401 Frýdlant v Čechách)
Skupina potravin: Maso a masné výrobky / Masný polotovar
Kuřecí prsa chlazená
Nevyhovující parametr:
poměr voda/bílkoviny (W/RP)

Ve výrobku byl zjištěn vyšší poměr obsahu vody k obsahu bílkovin, než připouští legislativní limit daný obchodní normou pro drůbeží maso.

Legislativa stanovuje maximální hodnotu podílu hmotnosti vody k hmotnosti bílkovin. Čím je tento poměr vyšší, tím více vody výrobek obsahuje a tím méně bílkovin je v něm obsaženo.

Šarže: 20160817K11
Datum použitelnosti: 23.8.2016
Obal: baleno velkoobjemově v PE pytlích
Množství výrobku v balení: 15 kg
Výrobce: PRODROB Spolka Jawna (PL 02204303 WE)
Země původu: Polsko
Datum odběru vzorku: 18. 8. 2016
Referenční číslo: 16-000020-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.