Go to:

Čardášový točený salám

Unsafe food Czech Republic Production Production Archive record 2/24/2023
Place of inspection:
Osvračín (Ovsračín č.p. 50, 34561 Osvračín)
IN: 09828907
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Čardášový točený salám
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
benzoa()pyren a hodnota PAH4

Ve výrobku bylo zjištěno nadlimitní množství látek benzo(a)pyren a hodnotu PAH4. Tyto látky jsou silně rakovinotvorné.

[machine translate]
Usability date: 8.12.2022
Producer: Osvračínské uzenářství s.r.o.
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 12/2/2022
Reference number: 23-000003-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.