Go to:

Trefilova masopustní klobása

Unsafe food Czech Republic Retail Retail 2/24/2023
Place of inspection:
Křenovice (Křenovice 52, 752 01 Křenovice)
IN: 62582178
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Trefilova masopustní klobása
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu potraviny se vyskytovaly kolonie plísní viditelné pouhým okem. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Vzorek byl odebrán z načatého balení. Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku.

[machine translate]
Batch: L:0954051324
Usability date: 27.01.2022
Packaging: Rozříznutý původní obal
Producer: Řeznictví H+H, s.r.o., Hlavní 46, 742 47 Hladké Životice
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 1/26/2023
Reference number: 23-000078-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.