Přejít na:

Nekton UZENÉ ŠPROTY Výběrové v rostlinném oleji

Nebezpečné potraviny Lotyšsko Maloobchod Maloobchod Archivní záznam 24. 2. 2023
Místo kontroly:
Děčín - Děčín VI - Letná (Sofijská 2/3, 405 02 Děčín - Děčín VI - Letná)
IČ: 00685976
Skupina potravin: Ryby, vodní živočichové / Výrobky z ryb, živočichů konzervované
Nekton UZENÉ ŠPROTY Výběrové v rostlinném oleji
Nevyhovující parametr:
benzo[a]pyren
Suma PAH (benzo[a]pyren, benzo[a]anthracen, benzo[b]fluoranthen a chrysen)

Ve výrobku byly překročeny povolené limity pro obsah kontaminujících látek - benzo[a]pyren a celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH).

Datum minimální trvanlivosti: 17.01.2025
Obal: ALU konzerva
Množství výrobku v balení: 160 g
Země původu: Lotyšsko
Datum odběru vzorku: 8. 11. 2022
Referenční číslo: 23-000075-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.