Go to:

Podorlická hruškovice 50% obj.

Poor quality food Production Production Archive record 2/24/2023
Place of inspection:
Rychnov nad Kněžnou (Kaštany 435, 51601 Rychnov nad Kněžnou)
IN: 49282280
Food group: Spirit drinks / Spirits, distillates
Podorlická hruškovice 50% obj.
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
metanol

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost metanolu v množství vyšším, než připouští příslušný právní předpis. Zjištěné množství metanolu nemůže akutně ohrozit lidské zdraví.

[machine translate]
Packaging: lahev s uzávěrem
The amount of product in the package: 0,5 l
Producer: Podorlická sodovkárna s.r.o., Kaštany 435, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Date of taking the sample: 11/16/2022
Reference number: 23-000060-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.