Přejít na:

Red chilli

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 3. 3. 2023
Místo kontroly:
Praha (Baarova 66/13, 140 00 Praha)
IČ: 09162259
Nevyhovující parametr:
iprovalicarb
prochloraz
propiconazol
tebufenpyrad
thiophanate-methyl
carboxin

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - iprovalicarb čytřnásobně, prochloraz dvacetdevět násobně, propiconazol šestinásobně, tebufenpyrad čtrnáctinásobně, thiophanate-methyl dvanáctinásobně a carboxin pětinásobně.

 

 

Šarže: Lot Nr.:NC-061122
Obal: Polystyrenová krabice + PE vanička se strečovou fólií; Polystyrenová krabice + PE perforovaný sáček
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: N&C Asian s.r.o., Baarova 66/13, Praha 140 00
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 7. 11. 2022
Referenční číslo: 23-000050-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.