Go to:

PŘEDMĚŘICKÁ mouka žitná - tmavá CHLEBOVÁ

Unsafe food Czech Republic Production Production Archive record 1/30/2023
Place of inspection:
Předměřice nad Labem (Průmyslová 107, 50302 Předměřice nad Labem)
IN: 49814869
Food group: Grain mill products / Flour and semolina
PŘEDMĚŘICKÁ mouka žitná - tmavá CHLEBOVÁ
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
suma námelových alkaloidů

V mouce byl překročen maximální povolený limit pro obsah kontaminujících látek - námelových alkaloidů.

Námelové alkaloidy jsou produkovány plísní paličkovicí nachovou (Claviceps purpurea) a vyvolávají otravy (ergotismus).

[machine translate]
Batch: 061022
Best date: 06.07.2023
Packaging: PAP sáček s potiskem
The amount of product in the package: 1 kg
Producer: Mlýny J.Voženílek, spol.s r.o., Průmyslová 107, Předměřice nad Labem 50302
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 11/8/2022
Reference number: 23-000045-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.