Go to:

albert Mletá jádra vlašských ořechů

Unsafe food Retail Retail 1/18/2023
Place of inspection:
Ústí nad Orlicí (Lochmanova 1440, 56201 Ústí nad Orlicí)
IN: 44012373
Food group: Nuts / Nuts
albert Mletá jádra vlašských ořechů
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
smyslové požadavky

Potravina měla silně žluklou a výrazně palčivou chuť. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Potravina neměla prošlé datum minimální trvanlivosti.

[machine translate]
Batch: N02220355A
Best date: 26.07.2023
Packaging: C/LDPE sáček
The amount of product in the package: 200 g
Distributor: ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava
Date of taking the sample: 12/8/2022
Reference number: 23-000036-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.