Go to:

Používaný fritovací olej

Unsafe food Fast food Fast food Archive record 1/12/2023
Place of inspection:
Olomouc (Polská 1201/1, 779 00 Olomouc)
IN: 26717701
Food group: Dishes / Frying oil and frying fat
Používaný fritovací olej
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
vzhled,konzistence
vůně,chuť

Vzorek oleje byl odebrán z fritézy. Používaný fritovací olej vykazoval známky tepelného rozkladu - chuť a vůně typické pro přepálený olej, mírně palčivé. V oleji se vyskytovaly zuhelnatělé zbytky smažených potravin a měl hnědou barvu. Byl patrný velmi silný modrošedý kouř.

[machine translate]
Best date: 27.07.2023
Date of taking the sample: 9/27/2022
Reference number: 23-000032-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.