Go to:

Česnek mletý

Poor quality food China Production Production Archive record 1/19/2023
Place of inspection:
Týniště nad Orlicí (Turkova 77, 517 21 Týniště nad Orlicí)
IN: 27554279
Unsatisfactory parameter:
průkaz ozáření

Na obale výrobku nebyla uvedena informace, že potravina byla ošetřena ionizujícím zářením.

Jednalo se o potravinu původem mimo EU, která musí být doprovázena dokumentací s údaji o názvu a adrese schválené ozařovny. Tyty doklady nebyly kontrolovanou osobou předloženy, proto existuje podezření, že byla ozářena v neschválené ozařovně.

[machine translate]
Batch: 21032
Best date: 04/2023
Packaging: kartonová krabice s plastovou vložkou
The amount of product in the package: 25 kg
Country of origin: China
Date of taking the sample: 10/5/2022
Reference number: 23-000017-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.