Go to:

Uzená vepřová plec

Unsafe food Czech Republic Unknown establishment type 12/16/2022
Place of inspection:
Osvračín (Osvračín 50, 34561 Osvračín)
IN: 06923062
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Uzená vepřová plec
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
benzo(a)pyren a PAH4

Ve výrobku bylo zjištěno nadlimitní množství benzo(a)pyrenu a PAH4. Tyto látky jsou silně rakovinotvorné.

[machine translate]
Usability date: 10.11.2022
Packaging: nebaleno
Producer: Osvračínské uzenářství
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 11/3/2022
Reference number: 22-000054-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.