Přejít na:

Chilli, rot

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 2. 1. 2023
Místo kontroly:
Praha (Zlatokorunská 1022/12, 142 00 Praha)
IČ: 05394899
Nevyhovující parametr:
carbofuran
chlorfenapyr
etofenprox
folpet
permethrin
profenofos
tricyclazole

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - carbofuran (šestnáctinásobně), chlorfenapyr (osminásobně), etofenprox (trojnásobně), folpet (téměř trojnásobně), permethrin (dvacetinásobně), profenofos (třicetdvanásobně) a tricyclazole (trojnásobně).

Šarže: Lot No: 37WE
Obal: Polystyrenová krabice + PE perforovaný obal
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: PTTAN s.ro., ZLATOKORUNSKA 1022/12 LIBUS 14200 PRAHA 4
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 13. 9. 2022
Referenční číslo: 22-000624-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.