Go to:

Sweet Basil (Basilikum) (HÚNG CHÓ)

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 1/3/2023
Place of inspection:
Praha (Zlatokorunská 1022/12, 142 00 Praha)
IN: 05394899
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Tuber vegetables
Sweet Basil (Basilikum) (HÚNG CHÓ)
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
carbendazim a benomyl
carbofuran
chlorfenapyr
imidacloprid
iprodione
propiconazol

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - carbendazim a benomyl (téměř osminásobně), carbofuran (čtrnáctinásobně), chlorfenapyr (téměř trojnásobně), imidacloprid (pětinásobně), iprodione (šestnáctinásobně) a propiconazol (sedmnáctinásobně).

[machine translate]
Batch: Lot No : 43SUN
Packaging: Polystyrenová krabice + PE perforovaný sáček
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: PTTAN s.r.o., Zlatokorunská 1022/12, Praha 142 00, IČ 05394899
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 10/22/2022
Reference number: 22-000621-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.