Přejít na:

Parsley

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 2. 1. 2023
Místo kontroly:
Praha (Baarova 66/13, 140 00 Praha)
IČ: 09162259
Nevyhovující parametr:
oxyfluorfen
profenofos

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - oxyfluorfen (téměř trojnásobně), 
profenofos (dvojnásobně).

Šarže: Lot Nr.:NC250922
Obal: Polystyrenová krabice + PE perforovaný obal
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: N&C Asian s.r.o., Baarova 66/13, Praha 140 00
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 25. 9. 2022
Referenční číslo: 22-000620-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.