Go to:

ITALAT MOZZARELLA

Adulterated food Czech Republic Retail Retail Archive record 1/3/2023
Place of inspection:
Hradec Králové (Kutnohorská 226, 500 04 Hradec Králové)
IN: 44012373
Food group: Milk and milk products / Cheese
ITALAT MOZZARELLA
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
hmotnost pevného podílu

Hmotnost pevného podílu ve výrobku (sýru) byl nižší, než výrobce uvádí na obalu.

[machine translate]
Batch: L-01-621
Usability date: 27.10.22
Packaging: LDPE/OPA
The amount of product in the package: 200 g
Producer: ITALAT CZ s.r.o., Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1; provozovna Blatnice pod Sv. Antonínkem 590
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 10/13/2022
Reference number: 22-000616-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.