Go to:

Řezníkův talíř Vysočina

Poor quality food Czech Republic Retail Retail Archive record 12/5/2022
Place of inspection:
Jirkov (Hrdinů 1848, 431 11 Jirkov)
IN: 64945880
Food group: Meat and meat products / Durable meat products
Řezníkův talíř Vysočina
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
aktivita vody aw

Ve výrobku byla zjištěna vyšší hodnota aktivity vody, než připouští příslušný právní předpis.

Výrobek se spotřebiteli může jevit jako "málo vysušený".

[machine translate]
Batch: pod DMT uvedeno: L 80237.
Best date: 15.10.22
Packaging: Vakuově baleno, PA/PE
The amount of product in the package: 300 g
Producer: PEJSKAR & spol., spol. s r.o., Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 9/29/2022
Reference number: 22-000584-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.