Go to:

Gothaj

Unsafe food Retail Retail 11/16/2022
Place of inspection:
Medlov (Medlov 169, 783 91 Medlov)
IN: 43612563
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu potraviny se vyskytovaly kolonie plísní okem viditelné. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

[machine translate]
The amount of product in the package: 0,4 kg
Date of taking the sample: 8/17/2022
Reference number: 22-000563-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.