Go to:

Ởt đỏ nhỏ đóng túi 100g; Chilli (red) 100 g

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 12/16/2022
Place of inspection:
Praha (Ve Smečkách 604/5, 110 00 Praha)
IN: 08854815
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Fruiting vegetables
Ởt đỏ nhỏ đóng túi 100g; Chilli (red) 100 g
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
chlorfenapyr
hexaconazole
propiconazol (suma izomerů)
tolfenpyrad
tricyclazole
fluazifop-P (suma všech konstitučních izomerů fluazifopu, jeho esterů a konjugátů, vyjádřená jako fluazifop)

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorfenapyr čtyřikrát, hexaconazole čtyřicetsedmkrát, propiconazol dvanáctkrát, tolfenpyrad pětkrát, tricyclazole pětkrát a 
fluazifop-P pětkrát.

[machine translate]
Packaging: Polystyrenová krabice + plastový perforovaný sáček
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: MN FOOD s.r.o., Ve Smečkách 604/5, Praha 110 00
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 6/9/2022
Reference number: 22-000525-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.