Přejít na:

Lychee

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 15. 11. 2022
Místo kontroly:
Brno (Nálepkova 24/25, 637 00 Brno)
IČ: 28271700
Skupina potravin: Čerstvé ovoce / Ovoce tropické
Lychee
Nevyhovující parametr:
azoxystrobin
chlorantraniliprol
chlorfluazuron
hexaconazole
lambda cyhalothrin vč. gama cyhalothrinu (suma R,S a S,R izomerů)
quinalphos
tricyclazole

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - azoxystrobin šestnáctinásobně, chlorantraniliprol pětinásobně, chlorfluazuron čtyřnásobně, hexaconazole pětinásobně, cyhalothrin jedenáctinásobně, quinalphos dvanáctinásobně a tricyclazole čtyřicetpětnásobně.

Šarže: LOT: 044
Obal: Polystyrenová krabice + plastový perforovaný obal
Množství výrobku v balení: 1 kg
Dovozce: VIET HUNG KHUONG, Nálepkova 24/25, Brno 637 00
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 9. 6. 2022
Referenční číslo: 22-000480-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.