Přejít na:

SMALL RED CHILLI 100gr

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 2. 11. 2022
Místo kontroly:
Brno (Bělohorská 4438/143, 636 00 Brno)
IČ: 06532683
Skupina potravin: Čerstvá zelenina, čerstvé houby / Zelenina plodová
SMALL RED CHILLI 100gr
Nevyhovující parametr:
chlorfenapyr
hexaconazole
propiconazol

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorfenapyr šestinásobně, hexaconazole dvojnásobně a propiconazol dvacetinásobně.

Šarže: Lot. C047
Obal: Polystyrenová krabice + plasotvý zatavený perforovaný obal
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: TM Foods S.R.O.
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 12. 6. 2022
Referenční číslo: 22-000473-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.