Go to:

EIDAM uzený

Unsafe food Retail Retail Archive record 10/11/2022
Place of inspection:
Podbořany (Masarykovo nám. 845, 441 01 Podbořany)
IN: 00032085
Food group: Milk and milk products / Cheese
EIDAM uzený
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
změny způsobené mikrobiální činností

Potravina zapáchala po kažení a měla oslizlý povrch. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Vzorek byl odebrán z načatého balení. Nebylo možné určit, kdy bylo balení otevřeno.

[machine translate]
Best date: 29.09.2022
The amount of product in the package: 0,23 kg
Date of taking the sample: 9/5/2022
Reference number: 22-000452-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.