Go to:

Farmářská klobása

Unsafe food Pub, bar or casino Pub, bar or casino Archive record 10/17/2022
Place of inspection:
Přerov (Jungmannova 1463/1, 750 02 Přerov)
IN: 02971534
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Farmářská klobása
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné
vůně

Potravina zapáchala po kažení a na jejím povrchu byly patrné kolonie plísní. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Potravina měla prošlé datum použitelnosti.

[machine translate]
Usability date: 07.07.2022
Packaging: Otevřený PP sáček
Date of taking the sample: 8/8/2022
Reference number: 22-000446-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.