Go to:

Ớt (đỏ) nhỏ đỏng túi; Chilli (red) 100g

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 9/19/2022
Place of inspection:
Praha (Ve Smečkách 604/5, 110 00 Praha)
IN: 08854815
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Fruiting vegetables
Ớt (đỏ) nhỏ đỏng túi; Chilli (red) 100g
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
chlorfenapyr
flusilazol
hexaconazole
permethrin (suma izomerů)
profenofos
propiconazol (suma izomerů)
tolfenpyrad
tricyclazole

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorfenapyr dvanáctinásobně, flusilazol trojnásobně, hexaconazole třináctinásobně, permethrin devítinásobně, profenofos třináctinásobně, 
propiconazol čtrnáctinásobně, tolfenpyrad trojnásobně a tricyclazole dvacetinásobně.

[machine translate]
Packaging: Polystyrenová krabice + plastový perforovaný sáček
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: MN FOOD s.r.o., Ve Smečkách 604/5, Praha 110 00
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 5/12/2022
Reference number: 22-000362-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.