Go to:

DR.ENSA Rozinky sušené

Unsafe food Production Production Archive record 9/2/2022
Place of inspection:
Starovice (693 01 Starovice 320)
IN: 28346416
Food group: Processed fruit products / Dried fruit
DR.ENSA Rozinky sušené
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
minerální olej (frakce C18-C42)

Potravina obsahovala minerální olej, který není potravinářskou přídatnou látkou a nesmí být tudíž v potravinách obsažen.

[machine translate]
Batch: E02220197C
Best date: 04/04/2023
Packaging: PP potištěný sáček
The amount of product in the package: 100 g
Producer: Encinger SK s.r.o., Jadranská 13, 84101 Bratislava
Date of taking the sample: 6/21/2022
Reference number: 22-000348-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.