Přejít na:

Litschee

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 19.09.2022
Místo kontroly:
Praha (Zlatokorunská 1022/12, 142 00 Praha)
IČ: 05394899
Skupina potravin: Čerstvé ovoce / Ovoce tropické
Litschee
Nevyhovující parametr:
chlorantraniliprol
cyhalothrin
permethrin
quinalphos

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorantraniliprol trojnásobně, cyhalothrin dvojnásobně, permethrin dvojnásobně a quinalphos trojnásobně.

Šarže: Lot No: 21WE
Obal: Polystyrenová krabice + perforovaný plastový sáček
Množství výrobku v balení: 1 kg
Dovozce: PTTAN s.r.o., Zlatokorunská 1022/12, Praha 142 00
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 25.05.2022
Referenční číslo: 22-000300-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.