Go to:

EN: Chilli; KH: Mtes

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale 8/12/2022
Place of inspection:
Praha (Libušská 319/126, 142 00 Praha)
IN: 01960709
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Fruiting vegetables
EN: Chilli; KH: Mtes
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
chlorfenapyr
chlorfluazuron
propiconazol

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorfenapyr dvacettřinásobně, chlorfluazuron sedminásobně a propiconazol dvanáctinásobně.

[machine translate]
Packaging: Polystyrenová krabice s plastovým perforovaným sáčkem
The amount of product in the package: 0,1 kg
Importer: Okimi Travel s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 5/25/2022
Reference number: 22-000297-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.