Go to:

Tradiční vodka jemná 40% obj.

Poor quality food Czech Republic Unknown establishment type Archive record 4/10/2013
Place of inspection:
Brno (Palackého třída 200/77, 61200 Brno)
IN: 27756483
Food group: Spirit drinks / Other spirits
Tradiční vodka jemná 40% obj.
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
metanol

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost metanolu v množství vyšším, než připouští příslušný právní předpis. Zjištěné množství metanolu nemůže akutně ohrozit lidské zdraví.

Číslo kolku: NOVÝ406622I2ADNOVÝ

[machine translate]
Batch: 1202002
Packaging: GL s etiketou
The amount of product in the package: 0,42 l
Producer: HP Premium s.r.o., Fučíkova 132, 783 61 Hlubočky
Distributor: ALKINEA s.r.o., Nemile 47, 78901 Nemile
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 1/29/2013
Reference number: 13-000240-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.